Specialisatie

Bij Bentum Nijboer Notarissen kunt u terecht voor de gebruikelijke notariële werkzaamheden. Maar Bentum Nijboer Notarissen kan meer dan dat. Wij kunnen u de volgende specialisaties bieden, die andere notariskantoren niet of in beperktere mate bieden:

Juridisch advies op maat voor Nederlanders die woonachtig zijn in de Duitse grensstreek.

Als u in de Duitse grensstreek woont en daar een eigen woning heeft, is het van groot belang de mogelijke juridische gevolgen in beeld te brengen. Want wonen in Duitsland als Nederduitser kan de toepassing van Duits recht (Erbrecht) op o.a. uw erfenis betekenen. Hoe zit het met de bescherming van de langstlevende en aanspraken van kinderen?
En blijft uw vakantiehuis in Duitsland nog uw droomhuis bij overlijden? Regel het bij de Nederlandse notaris, in plaats van de Duitse Notar!
Dit geldt trouwens niet alleen voor Nederlanders in de grensstreek bij Hardenberg en Coevorden, maar voor elke Nederlander die woont in Duitsland of daar bezit heeft.
Bentum Nijboer Notarissen heeft hiervoor de specialistische kennis en ervaring in huis.

mr. Berno Nijboer is hiervoor bereikbaar onder nummer (0031) (0)523 273487.

Daarnaast begeleidt ons kantoor Nederlanders, die te maken hebben met een afwikkeling van een erfenis in Duitsland. Ongeacht of de overledene bij het overlijden in Duitsland woonde.
Deze begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit contacten/samenwerking met Duitse notarissen voor het opmaken van een Erbschein of de opheffing van Duitse bankrekeningen.

Het invullen van een aangifte erfbelasting.
Hoe eenvoudig lijkt het om een aangfite erfbelasting zelf in te vullen. Maar schijn bedriegt, want naast de uitleg van het erfrecht en testament gelden speciale fiscale regels. Vaak levert het invullen door een specialist u geld op in plaats van dat het u geld kost! Bovendien vallen de kosten voor het invullen van een aangfite erfbelasting vaak mee. Bentum Nijboer Notarissen verzorgt de aangifte graag voor u.

Teboekstelling, overdrachten en hypotheken van schepen en woonarken.
Dit is een onderdeel die om speciale benadering en kennis vraagt. Wanneer moet een schip teboekgesteld worden en hoe zit het met het brandmerk? Bentum Nijboer Notarissen heeft ruime ervaring op dat gebied en kan u daarin begeleiden, ook bij schepen/woonarken buiten het Vechtdal.

Behandeling van nalatenschappen.
Na het overlijden moet er veel geregeld worden, los van de al genoemde aangifte erfbelasting.
De notaris is de vertrouwenspersoon bij uitstek die u met een gerust hart de afwikkeling van de nalatenschap  kunt toevertrouwen.
Dat kan door ons als notaris voor het overlijden te benoemen als executeur óf door als erfgenaam Bentum Nijboer Notarissen de opdracht te geven om de nalatenschap af te wikkelen.