Onroerend goed

De notaris heeft een belangrijke functie ten aanzien van het onroerend goed.
Door het doen van diverse onderzoeken en het opstellen van een correcte akte van levering, zorgt de notaris er voor dat de eigendom van het onroerend goed rechtsgeldig wordt overgedragen aan de koper.


Indien de koper een hypothecaire geldlening nodig heeft, zorgt de notaris - in overleg met de bank - voor het opstellen van de hypotheekakte.

De overdracht is pas rechtsgeldig als de akte van levering bij het Kadaster is ingeschreven.

Minstens zo belangrijk is het correct verzorgen van de geldstromen. De gehele koopsom moet vóór de overdracht door de notaris zijn ontvangen. Hij zorgt er na de overdracht voor dat een eventuele hypotheek van de verkoper wordt afgelost. Op die manier wordt er “vrij van hypotheek” overgedragen. De restant-opbrengst is (uiteraard) voor de verkoper.
De notaris zorgt pas voor de inlossing van de hypotheek en de uitbetaling van de restant-opbrengst, als bij het Kadaster is gebleken dat de overdracht rechtsgeldig is afgerond. Dat is normaalgesproken op de tweede werkdag ná de ondertekening van de akte.

De notaris heeft op al deze punten een zorgplicht en houdt toezicht en geeft rechtszekerheid. Gegarandeerd!
Voor aanvullende informatie kijkt u op de website van onze beroepsorganisatie (de KNB): www.notaris.nl