Ondernemingsrecht

Een ondernemer kan niet zonder een goede notaris. Bijvoorbeeld voor de oprichting van een BV, de overname van een pakket aandelen in een BV of certificering van aandelen. Daarnaast is goed fiscaal advies van levensbelang voor de onderneming.

Hoe zit het met de privé-aansprakelijkheid van de ondernemer. Loopt de echtgenoot ook risico? Kan ik als DGA van mijn BV toch privé aansprakelijk zijn?

Allemaal zaken die u aan Bentum Nijboer Notarissen kunt toevertrouwen, waarbij Bentum Nijboer Notarissen u loodst door de wirwar van juridische en fiscale vraagstukken.

Voor aanvullende informatie kijkt u op de website van onze beroepsorganisatie: www.notaris.nl