Disclaimer

De content van onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Bentum Nijboer Notarissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Bentum Nijboer Notarissen is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht.

Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze website gebruiken.