Vermogensplanning

Het gemiddelde vermogen van de Nederlanders neemt al jaren toe. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld de gestegen huizenprijzen, het gestegen inkomen en de emancipatie van de vrouw.

Veel mensen hebben de wens om het door hen opgebouwde vermogen fiscaal vriendelijk te laten overgaan op de volgende generatie. Bentum Nijboer Notarissen wil u daarbij graag begeleiden. Uw inkomen en vermogen worden eerst door ons in kaart gebracht. Daarna zullen diverse mogelijkheden aan u worden uitgelegd en doorgerekend.
Ons uitgangspunt is steeds de door u gekozen regeling zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Dan is zij goed te begrijpen en in de praktijk goed uit te voeren.
mr. Berno Nijboer is estateplanner, aangesloten bij de EPN, en heeft daardoor de materie extra in de vingers.

Voor aanvullende informatie kijkt u op de website van:
- onze beroepsorganisatie: www.notaris.nl
- de EPN: www.epn-notaris.nl